Việc nộp thuế GTGT là một trong những khoản chi phí không thể thiếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc nộp đúng thời hạn do các nguyên nhân bất khả kháng. Vì vậy, việc gia hạn nộp thuế GTGT là điều cần thiết để giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị tài chính và đảm bảo tính chính xác của số thuế được nộp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thủ tục, quy định và lợi ích của việc gia hạn nộp thuế GTGT 2023 mới nhất.

Điều cần biết khi gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ về thuế GTGT là gì. Thuế GTGT (thuế giá trị gia tăng) là loại thuế áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Doanh nghiệp sẽ phải tính và nộp số thuế này dựa trên tổng giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ cung cấp. Đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1,8 tỷ đồng trở lên, việc nộp thuế GTGT là bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc nộp thuế GTGT đúng thời hạn, họ có thể yêu cầu được gia hạn nộp thuế. Tuy nhiên, việc gia hạn nộp thuế GTGT cần tuân thủ đúng các quy định và thủ tục của pháp luật để tránh bị xử phạt hoặc chậm trễ trong việc nộp thuế.

Các bước khi làm thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Để làm thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT

Doanh nghiệp cần lập đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT và gửi đến cơ quan thuế trước ngày nộp thuế dự kiến. Trong đơn, doanh nghiệp cần ghi rõ lý do và thời gian gia hạn mong muốn. Để đảm bảo tính chính xác và tránh bị từ chối, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin trong đơn trước khi nộp.

Bước 2: Nộp đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT

Sau khi lập đơn, doanh nghiệp cần nộp đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế có thẩm quyền. Thời gian nộp đơn phải đảm bảo trước ngày nộp thuế dự kiến ít nhất 5 ngày làm việc.

Bước 3: Chờ phản hồi từ cơ quan thuế

Sau khi nhận được đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT, cơ quan thuế sẽ tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đơn không đầy đủ hoặc không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hoặc điều chỉnh lại. Doanh nghiệp cần chờ đợi phản hồi từ cơ quan thuế để biết kết quả của đơn xin gia hạn.

Cách gia hạn nộp thuế GTGT 2023 hiệu quả nhất

Để đảm bảo việc gia hạn nộp thuế GTGT được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

Tính chính xác của số thuế cần nộp

Trước khi làm thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp cần kiểm tra và tính toán lại số thuế cần nộp. Việc này giúp tránh bị từ chối khi nộp đơn và đảm bảo tính chính xác của số thuế.

Lựa chọn thời gian gia hạn phù hợp

Việc lựa chọn thời gian gia hạn phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị tài chính và đảm bảo tính chính xác của số thuế. Doanh nghiệp cần xem xét kỹ các yếu tố như tình hình tài chính, lịch làm việc và thời gian hoạt động của doanh nghiệp để lựa chọn thời gian gia hạn phù hợp.

Tuân thủ đúng quy định và thủ tục

Việc tuân thủ đúng quy định và thủ tục của pháp luật là rất quan trọng để việc gia hạn nộp thuế được thực hiện thành công. Doanh nghiệp cần lưu ý các yêu cầu về hồ sơ, thời gian nộp đơn và các thông tin cần thiết trong đơn xin gia hạn.

Lợi ích của việc gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Các thủ tục, quy định và lợi ích về gia hạn nộp thuế GTGT 2023 mới nhất

Việc gia hạn nộp thuế GTGT mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

Tăng tính linh hoạt trong quản lý tài chính

Việc gia hạn nộp thuế GTGT giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị tài chính và đảm bảo tính chính xác của số thuế. Điều này giúp doanh nghiệp có tính linh hoạt hơn trong việc quản lý tài chính và tránh bị thiếu hụt vốn khi phải nộp thuế đúng thời hạn.

Tránh bị áp dụng các khoản phạt và lãi suất

Nếu không nộp thuế đúng thời hạn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các khoản phạt và lãi suất theo quy định của pháp luật. Việc gia hạn nộp thuế GTGT giúp doanh nghiệp tránh được những khoản chi phí này và tiết kiệm được tài chính.

Đảm bảo tính chính xác của số thuế

Việc có thêm thời gian để chuẩn bị tài chính và tính toán lại số thuế giúp đảm bảo tính chính xác của số thuế được nộp. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các sai sót trong việc tính toán và nộp thuế, từ đó tránh bị xử phạt hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Gia hạn nộp thuế GTGT 2023: Thời hạn và cách tính

Thời hạn gia hạn nộp thuế GTGT là từ 30-90 ngày tính từ ngày nộp thuế dự kiến. Cụ thể, thời hạn sẽ được tính như sau:

 • Nếu doanh nghiệp nộp thuế hàng quý: Thời hạn gia hạn là 60 ngày tính từ ngày nộp thuế dự kiến.
 • Nếu doanh nghiệp nộp thuế hàng năm: Thời hạn gia hạn là 90 ngày tính từ ngày nộp thuế dự kiến.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp có kế hoạch nộp thuế GTGT hàng quý vào ngày 30/04/2023, thời hạn gia hạn sẽ là 60 ngày tính từ ngày 30/04/2023. Tức là doanh nghiệp có thể gia hạn nộp thuế GTGT đến ngày 29/06/2023.

Gia hạn nộp thuế GTGT 2023: Quy định và trách nhiệm

Việc gia hạn nộp thuế GTGT được quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế. Theo đó, doanh nghiệp có quyền yêu cầu gia hạn nộp thuế GTGT trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như mất việc làm, giảm thu nhập, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp,…
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như thiếu nguồn vốn, chậm thu tiền, mất khách hàng,…
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như bị thiệt hại do thảm họa, tai nạn, hỏa hoạn,…
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tái cơ cấu, giải thể, phá sản hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tài sản.

Trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện để yêu cầu gia hạn nộp thuế GTGT, họ sẽ phải nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu không nộp đúng thời hạn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các khoản phạt và lãi suất theo quy định.

Những điều cần lưu ý khi gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Khi làm thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thông tin cần thiết

Để đảm bảo việc gia hạn nộp thuế được thực hiện thành công, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thông tin cần thiết. Điều này giúp tránh bị từ chối khi nộp đơn và đảm bảo tính chính xác của số thuế.

Tuân thủ đúng quy định và thủ tục của pháp luật

Việc tuân thủ đúng quy định và thủ tục của pháp luật là rất quan trọng để việc gia hạn nộp thuế được thực hiện thành công. Doanh nghiệp cần lưu ý các yêu cầu về hồ sơ, thời gian nộp đơn và các thông tin cần thiết trong đơn xin gia hạn.

Kiểm tra lại thông tin trước khi nộp đơn

Trước khi nộp đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các thông tin trong đơn để đảm bảo tính chính xác và tránh bị từ chối.

Các trường hợp được gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau đây được gia hạn nộp thuế GTGT:

 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như mất việc làm, giảm thu nhập, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp,…
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như thiếu nguồn vốn, chậm thu tiền, mất khách hàng,…
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do các nguyên nhân khác như bị thiệt hại do thảm họa, tai nạn, hỏa hoạn,…
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tái cơ cấu, giải thể, phá sản hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tài sản.

Điều kiện và thời hạn để gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Để được gia hạn nộp thuế GTGT, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đơn xin gia hạn nộp thuế GTGT theo mẫu quy định.
 • Có lý do chính đáng và đủ bằng chứng để chứng minh khó khăn về tài chính.
 • Đã nộp đầy đủ các khoản thuế khác (nếu có) trước khi nộp đơn xin gia hạn.
 • Không có lệnh thu hồi quyết định hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thuế đối với doanh nghiệp.

Thời hạn để gia hạn nộp thuế GTGT là từ 30-90 ngày tính từ ngày nộp thuế dự kiến. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể gia hạn thêm một lần nữa với thời hạn tối đa là 60 ngày tính từ ngày gia hạn ban đầu.

Hỗ trợ và tư vấn về dịch vụ gia hạn nộp thuế GTGT 2023

Để giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT một cách thuận tiện và chính xác, các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn thuế. Các công ty này sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về quy định và thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, từ đó giúp doanh nghiệp đạt được kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tìm kiếm thông tin và hỗ trợ từ cơ quan thuế địa phương hoặc truy cập vào các trang thông tin chính thức của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để biết thêm chi tiết về việc gia hạn nộp thuế GTGT.

Kết luận

Việc gia hạn nộp thuế GTGT là một giải pháp linh hoạt và hữu ích cho doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính và đảm bảo tính chính xác của số thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy định và thủ tục của pháp luật để đảm bảo việc gia hạn được thực hiện thành công. Nếu có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào, doanh nghiệp có thể tìm kiếm hỗ trợ từ các cơ quan chức năng hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn thuế.

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here