Chính sách bảo mật

AN TOÀN – BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

The Smile thu thập những gì?
Việc thu thập dữ liệu tại website Thesmile.vn bao gồm:
– Tên khách hàng
– Địa chỉ email
– Điện thoại
Đây là các thông tin mà The Smile cần khách hàng cung cấp khi bạn quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi.
Phạm vi sử dụng
Cam kết bảo mật
Phạm vi sử dụng

The Smile sử dụng thông tin Khách hàng đã cung cấp để:

  • Liên hệ với Khách hàng quan tâm đến dịch vụ
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và The Smile. 
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt. 

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại The Smile. Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cam kết bảo mật

Thông tin cá nhân của Khách hàng tại website Thesmile.vn được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của The Smile. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. The Smile cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, The Smile sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.