Việc giảm thuế GTGT là một trong những chính sách kinh tế quan trọng của Chính phủ nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách này, Chính phủ cũng đã quy định một danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT năm 2023 và các chính sách liên quan.

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2023?

Theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế GTGT, danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT 2023 gồm có 4 nhóm chính:

 1. Nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 9 của Luật Thuế GTGT.
 2. Nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 10 của Luật Thuế GTGT.
 3. Nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 của Luật Thuế GTGT.
 4. Nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 12 của Luật Thuế GTGT.

Trong đó, nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Thuế GTGT là những mặt hàng có tính chất đặc biệt, dễ gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường. Các mặt hàng này bao gồm: thuốc lá, rượu, bia, các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xăng dầu, gas, điện nước, các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm, nông sản, hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, vật liệu xây dựng, vật liệu nổ, vật liệu nguy hiểm, vật liệu nhiễm độc và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Nhóm hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Luật Thuế GTGT là những mặt hàng có tính chất đặc biệt, dễ gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường. Các mặt hàng này bao gồm: thuốc lá, rượu, bia, các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xăng dầu, gas, điện nước, các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm, nông sản, hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, vật liệu xây dựng, vật liệu nổ, vật liệu nguy hiểm, vật liệu nhiễm độc và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Những mặt hàng không được giảm thuế GTGT

Trong danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT năm 2023, có nhiều mặt hàng quan trọng và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các mặt hàng không được giảm thuế. Dưới đây là một số mặt hàng chủ yếu:

Thuốc lá, rượu, bia

Theo quy định của Chính phủ, các loại thuốc lá, rượu, bia đều không được giảm thuế GTGT. Điều này nhằm mục đích kiểm soát và hạn chế sử dụng các sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người.

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT Chi tiết và các chính sách năm 2023

Xăng dầu, gas

Xăng dầu và gas là những mặt hàng thiết yếu trong đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT, Chính phủ đã quy định không giảm thuế cho các loại xăng dầu và gas.

Các sản phẩm y tế, dược phẩm

Các sản phẩm y tế, dược phẩm là những mặt hàng có tính chất đặc biệt và cần thiết cho sức khỏe con người. Việc không giảm thuế GTGT cho các sản phẩm này nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Thực phẩm, nông sản

Thực phẩm và nông sản là những mặt hàng thiết yếu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT, Chính phủ đã quy định không giảm thuế cho các loại thực phẩm và nông sản.

Hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng

Các loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng đều có tính chất đặc biệt và dễ gây hại cho môi trường. Việc không giảm thuế GTGT cho các sản phẩm này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Giá trị các mặt hàng không được giảm thuế GTGT năm 2023

Theo quy định của Chính phủ, các mặt hàng không được giảm thuế GTGT sẽ áp dụng thuế suất GTGT là 10%. Điều này có nghĩa là khi mua các sản phẩm trong danh mục này, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 10% giá trị của sản phẩm đó để đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Nếu một chai rượu có giá trị là 100.000 đồng, khi mua sản phẩm này, người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 10.000 đồng để đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Chính sách giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng

Ngoài việc quy định danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT, Chính phủ cũng có những chính sách giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng khác. Điều này nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Cụ thể, Chính phủ đã quy định các chính sách giảm thuế GTGT sau:

Giảm thuế GTGT cho các ngành nghề mới thành lập

Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề mới thành lập sẽ được giảm thuế GTGT trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Điều này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập để có thời gian phát triển và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm sẽ được giảm thuế GTGT theo tỷ lệ 50% trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Điều này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thời gian phát triển và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Giảm thuế GTGT cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu sẽ được giảm thuế GTGT theo tỷ lệ 0% trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu hoạt động. Điều này nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT Chi tiết và các chính sách năm 2023

Giới hạn và điều kiện áp dụng cho việc giảm thuế GTGT 2023 đối với các mặt hàng

Để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT, Chính phủ đã quy định một số giới hạn và điều kiện áp dụng cho việc giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng.

Giới hạn về doanh thu

Theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp có doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm sẽ không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT.

Giới hạn về thời gian áp dụng

Chính sách giảm thuế GTGT chỉ áp dụng trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp. Sau đó, các doanh nghiệp sẽ phải đóng thuế GTGT theo tỷ lệ quy định.

Điều kiện áp dụng

Để được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT, các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đăng ký kế hoạch sản xuất, kinh doanh với cơ quan thuế.
 • Thực hiện đúng các quy định về kế toán, báo cáo tài chính và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn.
 • Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa phải có giấy chứng nhận xuất khẩu hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Dự kiến năm 2024 những mặt hàng nào không được giảm thuế GTGT

Năm 2024, Chính phủ dự kiến sẽ có thêm một số mặt hàng mới không được giảm thuế GTGT. Theo đó, danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT sẽ bao gồm:

 • Sản phẩm từ ngành công nghiệp điện tử, viễn thông và thông tin.
 • Sản phẩm từ ngành công nghiệp ô tô và xe máy.
 • Sản phẩm từ ngành công nghiệp may mặc.
 • Sản phẩm từ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.
 • Sản phẩm từ ngành công nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng.

Điều này nhằm hạn chế nhập khẩu các sản phẩm đã được sản xuất trong nước và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT năm 2023 và các chính sách liên quan. Việc quy định danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT, đồng thời hỗ trợ sự phát triển và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, Chính phủ cũng có những chính sách giảm thuế GTGT đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT cũng có những giới hạn và điều kiện cụ thể. Dự kiến năm 2024, danh mục các mặt hàng không được giảm thuế GTGT sẽ được mở rộng để tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường.

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT Chi tiết và các chính sách năm 2023

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here