Hoàn thuế GTGT là một trong những chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các thủ tục quy định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quy định và thủ tục mới nhất liên quan đến điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Các Quy định và thủ tục cập nhật mới nhất

Thế nào là hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu?

Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là việc Nhà nước hoàn trả lại số tiền thuế GTGT đã nộp khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Theo quy định của Luật Thuế GTGT, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa có thể được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các thủ tục quy định.

Trước đây, các doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế GTGT khi thực hiện đúng quy định về xuất khẩu hàng hóa và có giấy chứng nhận xuất khẩu. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2020, theo Thông tư số 38/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp cũng có thể được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu dịch vụ.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Các Quy định và thủ tục cập nhật mới nhất

Các quy định về hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được cập nhật mới nhất

Các đối tượng được hoàn thuế

Theo quy định của Luật Thuế GTGT, các doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu hàng hóa gồm:

 1. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu.
 3. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ xuất khẩu.

Ngoài ra, theo Thông tư số 38/2020/TT-BTC, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu còn phải đáp ứng các điều kiện sau để được hoàn thuế GTGT:

 • Có giấy phép kinh doanh dịch vụ xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ xuất khẩu.
 • Có hợp đồng hoặc giấy tờ chứng nhận về việc cung ứng dịch vụ xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.
 • Có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng hoặc giấy tờ chứng nhận về việc cung ứng dịch vụ xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.

Các điều kiện hoàn thuế

Để được hoàn thuế GTGT, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Thực hiện đúng quy định về xuất khẩu hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ xuất khẩu.
 2. Nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế GTGT đã kê khai.
 3. Không vi phạm các quy định về thuế GTGT trong thời gian hoàn thuế.
 4. Có giấy chứng nhận xuất khẩu (nếu là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu).

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế GTGT.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Các Quy định và thủ tục cập nhật mới nhất

Cập nhật mới nhất về điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Từ ngày 01/07/2020, theo Thông tư số 38/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu cũng được hưởng chính sách hoàn thuế GTGT. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư này còn có những điểm mới sau:

 • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu phải tự tính và khấu trừ số thuế GTGT đã nộp trong kỳ kê khai thuế để được hoàn thuế.
 • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT nếu vi phạm quy định về tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
 • Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT nếu không có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng hoặc giấy tờ chứng nhận về việc cung ứng dịch vụ xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài.

Các thủ tục hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu mới nhất

Để được hoàn thuế GTGT, các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 1. Đăng ký hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu tại cơ quan thuế địa phương.
 2. Lập và nộp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT theo mẫu của cơ quan thuế.
 3. Nộp bản sao hóa đơn xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu (nếu là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa xuất khẩu).
 4. Nộp báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng hoặc giấy tờ chứng nhận về việc cung ứng dịch vụ xuất khẩu cho khách hàng nước ngoài (nếu là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu).
 5. Nộp bản sao giấy tờ chứng minh số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ kê khai thuế.

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, cơ quan thuế sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc có sai sót, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hoặc sửa chữa. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ được hoàn lại số tiền thuế GTGT đã nộp.

Điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Các Quy định và thủ tục cập nhật mới nhất

Chính sách hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Chính sách hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu là một trong những chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế và đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy xuất khẩu của đất nước.

Ngoài ra, chính sách hoàn thuế GTGT cũng giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc nhỏ và vừa.

Cách tính hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu mới nhất

Việc tính toán hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu được thực hiện theo công thức sau:

Số tiền hoàn thuế GTGT = Số tiền thuế GTGT đã nộp – Số tiền thuế GTGT tính theo tỷ lệ thuế GTGT áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ xuất khẩu.

Các doanh nghiệp cần lưu ý rằng, việc tính toán hoàn thuế GTGT phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Nếu có sai sót trong việc tính toán, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Mặc dù chính sách hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến hoàn thuế GTGT cần được giải quyết.

Trong thực tế, việc hoàn thuế GTGT vẫn gặp nhiều khó khăn và trở ngại do các doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc không thực hiện đúng các thủ tục quy định. Ngoài ra, việc hoàn thuế GTGT cũng còn gây ra nhiều tranh cãi và bất đồng quan điểm giữa các doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Vì vậy, để tăng cường tính minh bạch và công bằng trong việc hoàn thuế GTGT, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và cơ quan thuế. Các doanh nghiệp cần thực hiện đúng các điều kiện và thủ tục để được hoàn thuế GTGT, đồng thời cơ quan thuế cũng cần có sự minh bạch và công bằng trong việc xem xét và giải quyết hồ sơ.

Kết luận

Trên đây là những thông tin về các quy định và thủ tục mới nhất liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Việc hoàn thuế GTGT là một chính sách hỗ trợ quan trọng của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các thủ tục quy định. Chúng ta hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu và cập nhật mới nhất về chính sách này.

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here