Kết chuyển thuế GTGT là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam. Đây là một quy trình phức tạp và cần được thực hiện đúng đắn để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc tính toán và nộp thuế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm kết chuyển thuế GTGT, quy trình, cách tính và thủ tục cần biết khi thực hiện kết chuyển thuế GTGT.

Kết chuyển thuế GTGT Quy trình, cách tính và thủ tục cần biết

Khái niệm về kết chuyển thuế GTGT

Kết chuyển thuế GTGT là quá trình tính toán và nộp lại số tiền thuế GTGT đã được khấu trừ trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định của Luật Thuế GTGT, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên tục và chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng quy trình kết chuyển thuế GTGT.

Quy trình kết chuyển thuế GTGT được thực hiện theo từng kỳ tính thuế, thường là hàng tháng hoặc quý. Các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình này để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn của việc kết chuyển thuế GTGT.

Kết chuyển thuế GTGT Quy trình, cách tính và thủ tục cần biết

Quy trình kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ

Quy trình kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ gồm có 4 bước chính:

Bước 1: Kiểm tra số dư thuế GTGT chưa khấu trừ

Trước khi thực hiện kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp cần kiểm tra số dư thuế GTGT chưa khấu trừ của kỳ tính thuế trước đó. Nếu có số dư thuế GTGT chưa khấu trừ, doanh nghiệp sẽ phải khấu trừ số tiền này trước khi tính toán và kết chuyển thuế GTGT cho kỳ tính thuế hiện tại.

Bước 2: Tính toán số tiền thuế GTGT được khấu trừ

Sau khi đã kiểm tra số dư thuế GTGT chưa khấu trừ, doanh nghiệp sẽ tiến hành tính toán số tiền thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ tính thuế hiện tại. Số tiền này bao gồm các khoản thuế GTGT đã nộp trong kỳ, thuế GTGT được khấu trừ từ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thuế GTGT được khấu trừ từ các hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

Bước 3: Tính toán số tiền thuế GTGT còn phải nộp

Sau khi đã tính toán được số tiền thuế GTGT được khấu trừ, doanh nghiệp sẽ tiến hành tính toán số tiền thuế GTGT còn phải nộp cho kỳ tính thuế hiện tại. Số tiền này được tính bằng cách trừ số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ số tiền thuế GTGT phải nộp ban đầu.

Bước 4: Nộp và kết chuyển thuế GTGT

Cuối cùng, sau khi đã tính toán được số tiền thuế GTGT còn phải nộp, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc nộp và kết chuyển thuế GTGT cho cơ quan thuế. Việc này có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua hình thức nộp thuế điện tử.

Cách tính toán và xác định số tiền kết chuyển thuế GTGT

Để tính toán và xác định số tiền kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

 • Tính toán số tiền thuế GTGT được khấu trừ bằng cách lấy tổng số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ tính thuế và số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tính toán số tiền thuế GTGT còn phải nộp bằng cách trừ số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ số tiền thuế GTGT phải nộp ban đầu.
 • Số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ phải được xác định đúng theo quy định của pháp luật. Các hoá đơn này phải có đầy đủ thông tin và được lập theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT.
 • Trong trường hợp số tiền thuế GTGT được khấu trừ lớn hơn số tiền thuế GTGT phải nộp ban đầu, doanh nghiệp sẽ không được hoàn lại số tiền này mà sẽ được kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

 

Thủ tục và hồ sơ cần thiết cho việc kết chuyển thuế GTGT

Để thực hiện quy trình kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau:

 • Hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT: Đây là hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp được đăng ký kê khai thuế GTGT và thực hiện quy trình kết chuyển thuế GTGT.
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp cần lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trong kỳ tính thuế để xác định số tiền thuế GTGT phải nộp ban đầu và số tiền thuế GTGT được khấu trừ.
 • Các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ: Đây là các hoá đơn cần thiết để tính toán số tiền thuế GTGT được khấu trừ. Các hoá đơn này phải có đầy đủ thông tin và được lập theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT.
 • Giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh: Các giấy tờ này bao gồm các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và các giấy tờ khác có liên quan đến việc tính toán và xác định số tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và thực hiện các thủ tục trên, doanh nghiệp có thể thực hiện việc kết chuyển thuế GTGT cho cơ quan thuế.

Những thay đổi mới về kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Trong những năm gần đây, chính phủ đã có nhiều chính sách và quy định mới liên quan đến kết chuyển thuế GTGT. Dưới đây là những thay đổi mới trong việc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ:

 • Thời hạn nộp thuế GTGT: Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP, thời hạn nộp thuế GTGT là ngày 20 của tháng sau kỳ tính thuế. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2020, thời hạn này đã được kéo dài lên ngày 30 của tháng sau kỳ tính thuế.
 • Áp dụng hình thức nộp thuế điện tử: Từ ngày 01/07/2020, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên tục và chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế sẽ bắt buộc phải nộp thuế điện tử.
 • Thay đổi cách tính số tiền thuế GTGT được khấu trừ: Theo quy định mới tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, số tiền thuế GTGT được khấu trừ từ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) thay vì số tiền cụ thể như trước đây. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình tính toán và xác định số tiền thuế GTGT được khấu trừ.

Kết chuyển thuế GTGT Quy trình, cách tính và thủ tục cần biết

Những sai sót thường gặp trong quá trình kết chuyển thuế GTGT

Trong quá trình kết chuyển thuế GTGT, doanh nghiệp có thể gặp phải những sai sót sau:

 • Số dư thuế GTGT chưa khấu trừ không được kiểm tra đầy đủ: Trong quá trình kiểm tra số dư thuế GTGT chưa khấu trừ, doanh nghiệp có thể bỏ qua một số khoản thuế GTGT chưa khấu trừ, dẫn đến việc tính toán sai số tiền thuế GTGT được khấu trừ và số tiền thuế GTGT còn phải nộp.
 • Không lưu giữ đầy đủ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ: Việc không lưu giữ đầy đủ các hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ có thể dẫn đến việc thiếu sót thông tin và sai sót trong việc tính toán số tiền thuế GTGT được khấu trừ.
 • Không tuân thủ đúng quy định của pháp luật: Việc không tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong việc tính toán và kết chuyển thuế GTGT có thể dẫn đến việc bị xử phạt hoặc bị kiểm tra, thanh tra về thuế.

Kết luận

Kết chuyển thuế GTGT là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực thuế tại Việt Nam. Để đảm bảo tính chính xác và đúng thời hạn trong việc tính toán và nộp thuế, doanh nghiệp cần hiểu rõ về khái niệm, quy trình, cách tính và thủ tục cần thiết cho việc kết chuyển thuế GTGT. Ngoài ra, cần lưu ý các thay đổi mới và tránh những sai sót thường gặp trong quá trình kết chuyển thuế GTGT. Việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro và đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc nộp thuế.

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here