Để thực hiện nghĩa vụ thuế, bạn cần có mã số thuế cá nhân. Tuy nhiên, bạn không thể tự mình đăng ký mã số thuế cá nhân thì có thể ủy quyền cho đơn vị khác đăng ký. Trong bài viết này, The Smile sẽ cung cấp cho bạn mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất.

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân là gì?

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân là văn bản do cá nhân ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân thay mình. Giấy ủy quyền được sử dụng trong trường hợp cá nhân không thể tự mình đi đăng ký mã số thuế, chẳng hạn như đang đi làm ăn xa, đang bị bệnh…

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân có thể được viết tay hoặc đánh máy. Trường hợp viết tay thì phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp đánh máy thì phải có chữ ký và dấu giáp lai của người ủy quyền.

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân có thể được viết tay hoặc đánh máy

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất 2023

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất được ban hành theo Thông tư 156/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (bạn có thể tải xuống mẫu đơn này trên website của Tổng cục Thuế), bao gồm các nội dung chính sau:

Thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền: 

 • Họ tên

 • Ngày tháng năm sinh

 • Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân gắn chip

 • Địa chỉ thường trú

 • Số điện thoại

 • Email

Nội dung ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân, cụ thể gồm:

 • Đăng ký mã số thuế cá nhân cho người ủy quyền.

 • Nhận thông tin về mã số thuế cá nhân cho người ủy quyền.

 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến mã số thuế cá nhân thay cho người ủy quyền.

Chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền: Người ủy quyền và người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên vào giấy ủy quyền.

Lưu ý:

Giấy ủy quyền không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực của giấy ủy quyền bạn có thể đến ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn để chứng thực.

Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế có hiệu lực khi

Mẫu ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân có hiệu lực khi văn bản được thành lập, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Giấy ủy quyền có giá trị đến khi thực hiện xong các công việc trong nội dung ủy quyền được nêu trong mẫu đơn.

Như vậy, giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được lập thành văn bản.

 • Có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

 • Có thời hạn hiệu lực.

Trong trường hợp thời hạn ủy quyền không được ghi rõ thì giấy ủy quyền sẽ có giá trị trong vòng 01 năm kể từ ngày ký.

Lưu ý:

Để giấy ủy quyền có hiệu lực bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung đã nêu trên.

Trong trường hợp giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế không đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung thì có thể bị cơ quan thuế từ chối tiếp nhận.

Ví dụ: Giấy ủy quyền không có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Giấy ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền

Hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân

Để thực hiện nghĩa vụ thuế, bạn cần phải có mã số thuế cá nhân. Để đăng ký mã số thuế cá nhân bạn cần chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05/ĐK-TCT (cho cá nhân), mẫu số 01/ĐK-TCT (cho tổ chức): Tờ này được sử dụng để kê khai thông tin cá nhân của người nộp thuế, thông tin về nơi làm việc, nơi cư trú của người nộp thuế.

 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân gắn chip của người nộp thuế: Bản sao này để chứng minh nhân thân của người nộp thuế.

Hồ sơ đăng ký được nộp trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của cơ quan thuế. Khi nộp hồ sơ, bạn cần xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đối chiếu với bản sao.

Lưu ý:

Trường hợp người nộp hồ sơ là người ủy quyền, thì hồ sơ cần có thêm giấy ủy quyền theo quy định.

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan chi trả thu nhập

Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế cá nhân tại cơ quan chi trả thu nhập, hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05/ĐK/TCT: Tờ khai này được sử dụng để kê khai thông tin cá nhân của người nộp thuế, thông tin về nơi làm việc, nơi cư trú của người nộp thuế.

 • Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân.

 • Bản sao một trong các giấy tờ sau: Bản sao của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân nếu bạn có quốc tịch Việt Nam. Hộ chiếu còn hiệu lực nếu bạn có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam nhưng sinh sống tại nước ngoài.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho cơ quan chi trả thu nhập.

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập nhận hồ sơ, kiểm tra và gửi cho cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp thông tin đăng ký thuế vào tờ khai đăng ký mẫu số 05/ĐK/TH/TCT sau đó gửi cho cơ quan thuế.

Mẫu đơn 05/ĐK/TH/TCT dành cho cơ quan chi trả thu nhập

Quy định về ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân

Bạn đang có ý định đăng ký mã số thuế cá nhân nhưng không biết cách và muốn lựa chọn người có uy tín hay cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ, thì bạn cần lưu ý một vài quy định về ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân sau:

Bên ủy quyền có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

 • Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, bên ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân phải đáp ứng các điều kiện trên.

Ví dụ: Một người bị tâm thần phân liệt, không có khả năng nhân thức và làm chủ hành vi của mình thì không thể ủy quyền cho người khác đăng ký mã số thuế cá nhân cho mình.

Bên được ủy quyền có đủ điều kiện đăng ký mã số thuế cho bên ủy quyền

Bên ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

 • Có giấy ủy quyền của bên ủy quyền.

 • Có bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bên ủy quyền.

Nếu bên được ủy quyền không đáp ứng các điều kiện trên thì việc ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân là không hợp pháp. Trong trường hợp này, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế.

Bên được ủy quyền phải có năng lực hành vi dân sự

Giấy ủy quyền phải được lập trước khi nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân phải được lập trước khi nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế.

Để đảm bảo việc ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân hợp pháp, bên ủy quyền và bên được ủy quyền cần lưu ý quy định này.

Thời hạn ủy quyền có hiệu lực

Theo quy định tại Điều 563 của Bộ luật Dân sự 2015, thời hạn ủy quyền sẽ do các bên thỏa thuận, thời hạn có thể là một thời hạn cụ thể (ví dụ: 01 năm, 02 năm…) hoặc đến khi hoàn thành công việc.

 

Tuy nhiên, nếu các bên không thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì thời hạn ủy quyền có hiệu lựa là 01 năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền.

 

Như vậy, The Smile đã cung cấp giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân mới nhất. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về đăng ký mã số thuế cá nhân. Chúc bạn thành công!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here