Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Do Ai Cấp? Lấy Ở Đâu ?

Mã số thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp, cá nhân có thể đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc đăng ký trực tuyến trên website...

Chi Tiết Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Nhanh Nhất Tại Việt...

Mã số thuế cá nhân là một dãy số được cấp cho mỗi cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. Bài viết này, The Smile...

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Cho Nhân Viên Online 100%

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, cơ quan thuế đã triển khai dịch vụ đăng...

Đăng Ký Mã Số Thuế Cá Nhân Online Qua Mạng Thành Công 100%

Đăng ký mã số thuế cá nhân là điều kiện cần thiết để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế và là phương thức để cơ quan nhà nước quản...

Làm Cách Nào Hủy Mã Số Thuế Cá Nhân? Mẫu đơn và Thủ tục...

Theo quy định tại điều 21 thông tư 105/2020/TT-BTC, chỉ những cá nhân không còn phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì mới được hủy mã số thuế cá nhân. Bài...

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Gộp/ Hủy Mã Số Thuế Cá Nhân Thứ 2

Cách gộp/hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 là rất cần thiết để đảm bảo tính thống nhất và chính xác thông tin về người nộp thuế. Bài viết này,...

Nguyên nhân và cách xử lý nếu tra thấy có 2 mã số thuế...

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mỗi cá nhân chỉ được cấp duy nhất một mã số thuế. Nếu bạn gặp trường hợp có 2 mã số thuế, thì...

Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2023 Tổng quan và các...

Năm 2023 sẽ là một năm đầy biến động trong lĩnh vực thuế GTGT (giá trị gia tăng) khi Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về việc điều...

Những thông tin cụ thể chi tiết về khấu trừ thuế GTGT năm 2023

Khái niệm khấu trừ thuế GTGT Việc hiểu rõ về khái niệm khấu trừ thuế GTGT lĩnh vực thuế của doanh nghiệp rất quan trọng, việc này sẽ giúp cho các doanh...

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- Quy định và các hình thức...

Việc nộp thuế là một trong những nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đối với Nhà nước. Trong đó, thuế môn bài là loại thuế được áp dụng đối...