Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- Quy định và các hình thức xử phạt

Việc nộp thuế là một trong những nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đối với Nhà nước. Trong đó, thuế môn bài là loại thuế được áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Việc nộp thuế môn bài không chỉ đảm bảo nguồn thu ngân sách quan trọng mà còn góp phần kiểm soát hoạt động kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, việc chậm nộp thuế môn bài sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Vì vậy, để tránh việc bị xử phạt, người dân và doanh nghiệp cần nắm rõ quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và các hình thức xử phạt khi chậm nộp.

Quy định về việc nộp tờ khai thuế môn bài

Theo Luật Thuế Môn Bài năm 2014, tờ khai thuế môn bài là tài liệu quan trọng để xác định số thuế môn bài phải nộp của người nộp thuế. Tờ khai thuế môn bài phải được nộp đến cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 1 hàng năm. Trong trường hợp người nộp thuế có nhu cầu thay đổi thông tin trong tờ khai, họ có thể nộp tờ khai sửa đổi trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Đối với các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, tờ khai thuế môn bài phải được nộp tại cơ quan thuế nơi tổ chức đó đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp tổ chức có nhiều địa điểm kinh doanh, tờ khai thuế môn bài chỉ cần nộp tại một địa điểm duy nhất.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình, tờ khai thuế môn bài phải được nộp tại cơ quan thuế nơi họ đang sinh sống hoặc làm việc. Trong trường hợp cá nhân có nhiều nơi sinh sống hoặc làm việc, tờ khai thuế môn bài chỉ cần nộp tại một nơi duy nhất.

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Hình thức xử phạt chậm nộp thuế môn bài

Nếu tổ chức không nộp tờ khai thuế môn bài đúng hạn, họ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo đó, hình thức xử phạt chậm nộp thuế môn bài bao gồm cảnh cáo và phạt tiền.

Hình thức cảnh cáo

Theo điều 18 Luật Thuế Môn Bài, cơ quan thuế có thể cảnh cáo tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nếu họ chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Cảnh cáo là hình thức xử phạt nhẹ nhất và chỉ được áp dụng trong trường hợp tổ chức chậm nộp tờ khai lần đầu tiên.

Hình thức phạt tiền

Ngoài hình thức cảnh cáo, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ bị xử phạt tiền nếu chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Theo quy định tại điều 19 Luật Thuế Môn Bài, số tiền phạt sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phạt 0,05% trên số thuế môn bài chậm nộp trong mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền phạt này không được vượt quá 20 triệu đồng.

Ví dụ: Tổ chức A chậm nộp tờ khai thuế môn bài với số thuế môn bài là 100 triệu đồng vào ngày 15/2. Sau đó, họ tiếp tục chậm nộp tờ khai trong 3 tháng liên tiếp. Số tiền phạt mà tổ chức A phải chịu là: 100 triệu x 0,05% x 3 = 150 triệu đồng. Tuy nhiên, do giới hạn tối đa của số tiền phạt là 20 triệu đồng nên tổ chức A chỉ phải chịu số tiền phạt là 20 triệu đồng.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- Quy định và các hình thức xử phạt

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Hình thức xử phạt chậm nộp thuế môn bài

Các cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình cũng sẽ bị xử phạt nếu chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Tuy nhiên, hình thức xử phạt dành cho họ sẽ khác với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

Hình thức cảnh cáo

Theo điều 18 Luật Thuế Môn Bài, cơ quan thuế có thể cảnh cáo cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình nếu họ chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Tương tự như trường hợp của tổ chức, cảnh cáo là hình thức xử phạt nhẹ nhất và chỉ được áp dụng trong trường hợp cá nhân chậm nộp tờ khai lần đầu tiên.

Hình thức phạt tiền

Ngoài hình thức cảnh cáo, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình cũng sẽ bị xử phạt tiền nếu chậm nộp tờ khai thuế môn bài. Theo quy định tại điều 19 Luật Thuế Môn Bài, số tiền phạt sẽ được tính dựa trên tỷ lệ phạt 0,07% trên số thuế môn bài chậm nộp trong mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền phạt này không được vượt quá 10 triệu đồng.

Ví dụ: Cá nhân B chậm nộp tờ khai thuế môn bài với số thuế môn bài là 50 triệu đồng vào ngày 15/2. Sau đó, họ tiếp tục chậm nộp tờ khai trong 3 tháng liên tiếp. Số tiền phạt mà cá nhân B phải chịu là: 50 triệu x 0,07% x 3 = 105 triệu đồng. Tuy nhiên, do giới hạn tối đa của số tiền phạt là 10 triệu đồng nên cá nhân B chỉ phải chịu số tiền phạt là 10 triệu đồng.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- Quy định và các hình thức xử phạt

Một số lưu ý khi nộp tờ khai thuế môn bài

 • Người nộp thuế cần chú ý đến thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài để tránh bị xử phạt.
 • Nếu có sự thay đổi về thông tin trong tờ khai, người nộp thuế cần nộp tờ khai sửa đổi trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.
 • Việc nộp tờ khai thuế môn bài có thể được thực hiện trực tuyến hoặc tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế đăng ký kinh doanh hoặc sinh sống.
 • Trong trường hợp không thể nộp tờ khai trực tuyến, người nộp thuế cần đến cơ quan thuế để lấy biểu mẫu tờ khai và điền đầy đủ thông tin trước khi nộp.
 • Nếu không thể nộp tờ khai đúng hạn do lý do khách quan như bệnh tật, tai nạn, thảm họa thiên tai… người nộp thuế cần có giấy chứng nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để được miễn phạt.

Các biện pháp để tránh thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài bị chậm trễ

Để tránh việc bị xử phạt khi chậm nộp thuế môn bài, người nộp thuế có thể áp dụng các biện pháp sau:

 • Theo dõi thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và đảm bảo nộp đúng hạn.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định liên quan đến thuế môn bài để tránh sai sót trong việc nộp tờ khai.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ như phần mềm kế toán để quản lý và tính toán số thuế môn bài cần nộp.
 • Nếu có thắc mắc hoặc vướng mắc trong việc nộp tờ khai, người nộp thuế có thể liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp và hỗ trợ.

Phạt chậm nộp thuế môn bài có thể được miễn giảm hay không?

Theo quy định tại điều 20 Luật Thuế Môn Bài, trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế môn bài do lý do khách quan như bệnh tật, tai nạn, thảm họa thiên tai… và có giấy chứng nhận của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế có thể miễn giảm hoặc miễn phạt. Tuy nhiên, việc miễn giảm hoặc miễn phạt sẽ được xem xét cụ thể từng trường hợp và dựa trên tính toàn vẹn, chính xác của thông tin được cung cấp.

Những trường hợp được miễn nộp thuế môn bài

Ngoài các trường hợp được miễn giảm hoặc miễn phạt chậm nộp thuế môn bài, theo quy định tại điều 21 Luật Thuế Môn Bài, có một số trường hợp được miễn nộp thuế môn bài. Cụ thể:

 • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật.
 • Các cơ sở giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, giải trí, tôn giáo, từ thiện, xã hội, các cơ sở dịch vụ công ích và các cơ sở khác được Nhà nước quy định miễn thuế môn bài.
 • Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ chỉ trong thời gian ngắn trong năm và không đủ điều kiện để tính thuế môn bài.
 • Các tổ chức, cá nhân đã nộp thuế môn bài tại nơi khác.

Các cơ quan có thẩm quyền xử lý việc chậm nộp thuế môn bài

Theo quy định tại điều 22 Luật Thuế Môn Bài, các cơ quan có thẩm quyền xử lý việc chậm nộp thuế môn bài là cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan thuế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nộp thuế môn bài.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài- Quy định và các hình thức xử phạt

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy định về việc nộp tờ khai thuế môn bài và hình thức xử phạt khi chậm nộp. Việc nộp đúng hạn tờ khai thuế môn bài là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh bị xử phạt. Do đó, người nộp thuế cần chú ý đến các quy định và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh được diễn ra thuận lợi và bền vững.

Kế Toán Thuế TS là một công ty dịch vụ kế toán thuế có trụ sở tại Việt Nam, đã hoạt động trong lĩnh vực này hơn 15 năm. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty hàng đầu trong ngành kế toán thuế tại Việt Nam và luôn cam kết cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói chất lượng cao cho khách hàng.

Với đội ngũ chuyên gia kế toán và luật sư giàu kinh nghiệm, TS đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán thuế đa dạng bao gồm: tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, quản lý thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here